top
Bibel og korn

Kirkelige handlinger

Vi kan hjælpe

Ligesom i Folkekirken kan du i Vestsjællands Valgmenighed få foretaget dåb, konfirmation, vielse samt begravelse og bisættelse.

Dåb

Forældre, der ønsker at få deres barn døbt, kan kontakte præsten for at aftale tidspunkt for dåb og forudgående samtale. Dåben finder normalt sted ved en søndagsgudstjeneste.

Forud for dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens betydning og de praktiske spørgsmål. Til denne samtale skal forældrene medbringe barnets fødselsoplysninger samt en vielsesattest eller omsorgs- og ansvarserklæring fra Statsforvaltningen. Desuden medbringes en liste med navn og adresse på 3-5 faddere, der selv skal være døbt.

Ved dåb af større børn eller voksne vil der normalt være en forudgående dåbsundervisning.

Konfirmation

Konfirmationen finder normalt sted i 7. eller 8. klasse. Inden konfirmationen er der et undervisningsforløb i den kristne tro, som planlægges sammen med præsten.

Bryllup

En vielse i kirken har i sig selv juridisk gyldighed, mens en kirkelig velsignelse forudsætter, at man er blevet borgerligt viet på rådhuset. Mindst den ene part skal være døbt og medlem af valgmenigheden.

Brudeparret skal kontakte præsten for at aftale tidspunkt for vielsen og en samtale forud for vielsen. Til samtalen tales der om vielsens betydning og om praktiske spørgsmål.

Som medlem af valgmenigheden kan man blive viet i valgmenighedens lokaler eller i sin lokale sognekirke. Man kan også blive viet i en anden sognekirke, hvis man har en særlig tilknytning til den. Brug af valgmenighedens lokaler til vielse og/eller reception sker efter aftale med Rebekka Lavdal Dirksen på bestyrelsen@vesva.dk, mens brug af en sognekirke sker efter aftale med den pågældende præst.

Brudeparret arrangerer selv udsmykningen af kirken.

Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald kontaktes bedemænd og præst. Bedemanden håndterer mange af de mange praktiske gøremål i forbindelse med begravelsen. Tidspunktet for begravelsen aftales med præsten, og man aftaler også et tidspunkt for en begravelsessamtale om afdøde. Ved samtalen aftaler man blandt andet, hvilke salmer der skal synges.

Medlemmer af valgmenigheden har ret til at blive begravet/bisat fra menighedens lokaler eller fra deres lokale sognekirke. Man kan også begraves/bisættes fra en anden sognekirke, hvis man har en særlig tilknytning til den.

Begravelse

Ved begravelse foretages jordfæstelse på afdødes lokale kirkegård efter handlingen i kirken.

Bisættelse

Ved bisættelse foretages jordpåkastelse i kirken. Herefter køres kisten til krematoriet, og senere nedsættes urnen på gravstedet.

Kiste og gravplads

Beskrivelse kommer snart.

Vestsjællands Valgmenighed

Find os her

Vi holder til i Slagelse Missionshus.