top
Bibel og kaffe på bord

Hvem er vi?

Hvem er vi?

Vestsjællands Valgmenighed er en del af folkekirken. Du kan læse mere om vores værdier og grundlag her.

Vestsjællands Valgmenighed begyndte i 2013 som et gudstjenestefællesskab, der mødtes cirka hver anden uge til gudstjeneste i Slagelse missionshus. Vores kerneværdier har fra begyndelsen været forpligtende fællesskab, livsnær forkyndelse og lovsang.

Slagelse missionshus
Fællesskab

Vores gudstjenester begynder normalt kl. 15, og vi har en stærk tradition for at begynde med fælles kaffe og slutte med aftensmad. Det er vigtigt for os at være en åben kirke, hvor alle er velkomne. Vi har børnekirke, fordi kirken og gudstjenesten er for børn og voksne i alle aldre. Vi er også et aktivt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden med at afholde gudstjeneste.

Forkyndelse

Forkyndelsen står centralt i gudstjenesten. Vi tror, at Gud taler klart og tydeligt til os gennem Bibelen, og derfor lægger vi vægt på, at forkyndelsen skal være både bibelnær og livsnær.

Lovsang

Jesus opstod fra døden en søndag morgen i påsken, og det er der grund til at fejre hver eneste søndag. Derfor er vores gudstjenester også præget af fest, og det kommer blandt andet til udtryk gennem lovsang. Vores band spiller både klassiske salmer og moderne sange.

Bibelen - billede af Ben White
Grundlag

Vi tror, at Bibelen er Guds inspirerede og urokkelige ord og bruger den som kilde og norm for kristen lære og liv.

Vi opfatter Folkekirkens bekendelsesskrifter som sand og forpligtende tolkning af de bibelske skrifter og sakramenternes betydning (dåb og nadver).

Vi er tilsluttet Indre Mission, Evangelisk Luthers Netværk og støtter op om “Odenseerklæringen”. Det er en moderne formulering af, hvordan vi forholder os til Bibelen og bekendelsesskrifterne.

Vores præst

Jeg er gift med Miriam og er bosat i København. Jeg er uddannet teolog, og ved siden af mit arbejde som præst er jeg ansat på Dansk Bibel-Institut som underviser og forsker i Gammel Testamente.

Jeg er ansat på 25% som præst i Vestsjællands Valgmenighed. Størstedelen af mit arbejde går med at afholde gudstjenester, men det er også en vigtig prioritet for mig at stå til rådighed for samtaler.

En af kerneværdierne i vores menighed er fællesskab. Det er vigtigt for mig, at vi er en åben og gæstfri kirke, hvor der er plads til alle. Derfor sætter jeg også stor pris på alle de sociale ting, der sker rundt om gudstjenesterne.

skal du i kontakt med Christian

Skriv til præsten

Christian vender tilbage, så snart der er mulighed. Tak for henvendelsen.

  Vores bestyrelse

  Formand
  Jonas Lindhardsen
  Næstformand
  Rebekka Rom
  Michael Nørgaard
  Kasserer
  Michael Nørgaard
  Kasper Søvndal
  Sekretær
  Kasper Søvndal
  Bestyrelsesmedlem
  Elsebeth Hansen
  Vestsjællands Valgmenighed

  Find os her

  Vi holder til i Slagelse Missionshus.