top
Stenvæg

Medlemsskab

Medlemsskab og frivillige

Ønsker du at blive medlem eller støtte valgmenigheden økonomisk, kan du finde hjælp her. Vi er også glade for al den hjælp vi kan få med det praktiske, så se gerne nederst hvad vi kan bruge hjælp til.

Medlem

Er du interesseret i at blive medlem, så kontakt menighedens præst.

Det er en forudsætning for medlemskab, at man er døbt med den kristne dåb og kan tilslutte sig valgmenighedens bekendelsesgrundlag og formål, sådan som de fremgår af vedtægterne.

Medlemskab koster 250 kr. årligt. Medlemskabet omfatter hjemmeboende børn under 18 år. Personer over 15 år skal dog give deres samtykke ved indmeldelsen.

Som medlem har du stemmeret til den årlige generalforsamling. Du har også ret til kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse og bisættelse/begravelse).

Find medlemsblanketten her.

Økonomi

En valgmenighed har en række udgifter til løn, husleje og menighedens aktiviteter. Disse udgifter dækkes hovedsagelig af frivillige bidrag fra medlemmerne. Der findes forskellige måder at støtte valgmenigheden på:

 • 17.000.- kr-reglen (ligningslovens §8A): Man kan få skattefradrag for gaver op til 17.000.- kr/år. Det kræver dog at man opgiver cpr. nummer til menighedens kasserer, så han kan indberette beløbet til SKAT.

Det er muligt at benytte bankoverførsel til vores bankkonto eller MobilePay til indbetaling af kontingent, gaver og kollekter.

MobilePay
828 46

Overførelse til bankkonto

Reg.
7045

Kontonr.
119 39 68

Hvis du ønsker fradrag for din gave ifølge ligningslovens §8a, skal du oplyse dit cpr-nummer i forbindelse med overførelsen.

Spørgsmål rettes til kasserer, Michael Nørgaard.

Vi har brug for dig

Frivillig

I Vestsjællands Valgmenighed har vi fokus på, at frivillige er med til kirkens arbejde. Vi tror, at der er en stor værdi i, at hver enkelt bidrager med sine evner og nådegaver.

Der er brug for hjælp til afholdelse af café før gudstjenesten, lovsang, teknik, børnekirke og andre aktiviteter. Vil du hjælpe, så kontakt bestyrelsen.

Før gudstjenesten

Opsætning af lokale sker 1 time før det hele starter.

Følgende skal gøres:

 • Stoleopsætning
 • Klargøring af alter

Kontaktperson: Rebekka Rom

Café

Før gudstjenesten starter, har vi kaffe og kage.

Der skal laves dette:

 • Klargøring af kaffe og kage
 • Service sættes frem
 • Sørge for at fylde op
 • Opvask

Kontaktperson: Elsebeth Hansen

Mad efter gudstjenesten

Efter gudstjenesten har vi som regel spisning.

Der skal laves dette:

 • Mad
 • Borddækning
 • Oprydning af køkken

Kontaktperson: Keld Hansen

Teknisk team

Lyd og dias skal gøres klar

Kontaktperson: Kasper Søvndal

Lovsang

Vores gudstjenester har stort fokus på lovsang, som hænger sammen med præsten prædiken og dagens tekst.

Kontaktperson: Michael Nørgaard

Nadver

Under tekstlæsninger og nadver bruger vi forskellige frivillige som er blevet oplært i opgaven.

Kontaktperson: Christian Højgaard

Børnekirke

Vi har som regel børnekirke den første søndag i måneden og børnenes fem minutter de andre søndage.

Børnekirken foregår under prædikenen.

 • Forberede børnekirke og afholde den

Kontaktperson: Rebekka Rom

Efter gudstjenesten

Når vi er færdige skal vi have sat det hele på plads.

Følgende skal gøres:

 • Oprydning af stole
 • Alter tages ned
 • opvask
 • Støvsugning
 • Opstilling af møbler
 • Generel rengøring

Kontaktperson: Rebekka Rom

Vestsjællands Valgmenighed

Find os her

Vi holder til i Slagelse Missionshus.