top
Bibel og kaffe på bord

Kopi af Hvem er vi?

Hvem er vi?

Vestsjællands Valgmenighed er en del af folkekirken. Du kan læse mere om vores værdier og grundlag her.

Vestsjællands Valgmenighed begyndte i 2013 som et gudstjenestefællesskab, der mødtes cirka hver anden uge til gudstjeneste i Slagelse missionshus. Vores kerneværdier har fra begyndelsen været forpligtende fællesskab, livsnær forkyndelse og lovsang.

Fællesskab

Vores gudstjenester begynder normalt kl. 15, og vi har en stærk tradition for at begynde med fælles kaffe og slutte med aftensmad. Det er vigtigt for os at være en åben kirke, hvor alle er velkomne. Vi har børnekirke, fordi kirken og gudstjenesten er for børn og voksne i alle aldre. Vi er også et aktivt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden med at afholde gudstjeneste.

Forkyndelse

Forkyndelsen står centralt i gudstjenesten. Vi tror, at Gud taler klart og tydeligt til os gennem Bibelen, og derfor lægger vi vægt på, at forkyndelsen skal være både bibelnær og livsnær.

Lovsang

Jesus opstod fra døden en søndag morgen i påsken, og det er der grund til at fejre hver eneste søndag. Derfor er vores gudstjenester også præget af fest, og det kommer blandt andet til udtryk gennem lovsang. Vores band spiller både klassiske salmer og moderne sange.

Bibelen
Grundlag

Vi tror, at Bibelen er Guds inspirerede og urokkelige ord og bruger den som kilde og norm for kristen lære og liv.

Vi opfatter Folkekirkens bekendelsesskrifter som sand og forpligtende tolkning af de bibelske skrifter og sakramenternes betydning (dåb og nadver).

Vi er tilsluttet Indre Mission, Evangelisk Luthers Netværk og støtter op om Odenseerklæringen om kirkens tro.

Vores bestyrelse

i
Formand
Preben Nielsen
a
Næstformand
Rebekka Lavdal-Pedersen
i
Kasserer
Michael Nørgaard
i
Sekretær
René Kranker
Kasper Søvndal
Bestyrelsesmedlem
Kasper Søvndal

Vores præst

Jeg er gift med Miriam og er bosat i København. Jeg er uddannet teolog, og ved siden af mit arbejde som præst er jeg ansat på Dansk Bibel-Institut som underviser og forsker i Gammel Testamente.

Jeg er ansat på 25% som præst i Vestsjællands Valgmenighed. Størstedelen af mit arbejde går med at afholde gudstjenester, men det er også en vigtig prioritet for mig at stå til rådighed for samtaler.

En af kerneværdierne i vores menighed er fællesskab. Det er vigtigt for mig, at vi er en åben og gæstfri kirke, hvor der er plads til alle. Derfor sætter jeg også stor pris på alle de sociale ting, der sker rundt om gudstjenesterne.

skal du i kontakt med Christian

Skriv til præsten

Christian vender tilbage, så snart der er mulighed. Tak for henvendelsen.

    Vestsjællands Valgmenighed

    Find os her

    Vi holder til i Slagelse Missionshus.