top
Sidste søndag efter helligtrekonger
Forklarelsens bjerg

Sidste søndag efter helligtrekonger

Epistlen skriver apostlen Peter i sit andet brev: For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag.« Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg.

Andet Petersbrev 1,16-18

Date:
Vestsjællands Valgmenighed

Find os her

Vi holder til i Slagelse Missionshus.