top
Blogindlæg Det haster

Det haster

Derfor forlader en mand sin far og sin mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.

1. mos 2, 24

”Det haster,” lød svaret fra nogle kvinder i en luthersk menighed, da vi på vores prøvetur i februar 2020 spurgte, om de mente, at der var brug for ægteskabsrådgivere i kirken. Det blev dengang en stærk bekræftelse for os i vores kald om at skulle til Peru og støtte op om familiearbejdet.
    Familieprojektet, som var planlagt til 2020-2023, er pga. pandemien kommet noget forsinket i gang. Det første egentlige kursus for ægtepar blev skudt i gang lørdag den 25. september med os som undervisere. Det består af 12 moduler og indeholder temaer om at søge Gud, om den svære kunst at kommunikere i hverdagen, om kærlighedssprog, venskab, seksualitet, forsoning m.m. Kurset blev først annonceret to uger før opstart, så vi var meget spændte på, om der overhovedet ville melde sig nogle. Men et par dage før var 17 par tilmeldt. Det var jo meget tilfredsstillende, og vi planlagde at alle par kort skulle præsentere sig. Dagen før kursusstart var antallet imidlertid nået op på 57 par og da dagen kom, var der 66 ægtepar med i løbet af den første undervisningstime!

Vi måtte hoppe den lange præsentation over og springe ud i for første gang at undervise på spansk uden at have fornemmelse for, hvem vi underviste – hjemme fra kontoret. Udover den hjælp undervisning kan være for parrene, håber vi, at kurset vil motivere nogle af dem til at arbejde videre med temaerne på en form for overbygning til foråret og selv på længere sigt blive klædt på til at undervise i menighederne.   Vi føler os stadig usikre, og at vi ofte famler os frem i forhold til både det kulturelle og det sproglige. Det bliver heller ikke lettere af, at al undervisningen indtil videre foregår virtuelt, så vi ingen mulighed har for at aflæse reaktionerne fra de mange deltagende par. Alt i alt føler vi os mere utilstrækkelige, end vi har gjort på noget andet tidspunkt, siden vi kom. Flere har sagt til os, at det er forståeligt og forventeligt, når vi er på udebane både sprogligt og kulturelt.

Udover ægteskabskurset har Lise stadig undervisning i spansk 4 dage om ugen og Frederik prædiker fortsat en gang om måneden i en af kirkerne. Madprojektet er gået ind i sidste kvartal her i 2021, og der arbejdes nu på, at den lutherske kirke selv overtager det meste af ansvaret for projektet i det nye år ved hjælp af indsamlede midler i de lokale menigheder samt fra udlandet.   I den forgange uge har der igen været liv i huset. Vi har haft familien Solgaard boende og nydt både deres og de andre missionærers fællesskab på den årlige høstkonference.
    Inden børnene rejste hjem i august, nåede Frederik og Alma, vores datter, at indsynge en dansk version af ”Canto a ti” – den er selvfølgelig til fri afbenyttelse og kan tilgås via linket under billedet.

Bedeønsker:

  • At vi må finde mod midt i følelsen af utilstrækkelighed
  • At ægteskabskurset må hjælpe de mange par
  • For vores børn: Alma, Simon, Emil og Marius

Med kærlig hilsner
Lise og Frederik

Post a Comment

Vestsjællands Valgmenighed

Find os her

Vi holder til i Slagelse Missionshus.